Afsender- eller modtagerorienteret oversættelse

admin | Søgemaskineoptimering | ,

Afsender- eller modtagerorienteret

De fleste hjemmesider afsenderorienteret med fokus på budskab og produktbeskrivelse. Oversættelsen følger trop og leverer typisk en afsenderorienteret oversættelse for at være så præcis og loyal som muligt. Men hvis teksten eller oversættelsen skal SEO-optimeres, er billedet et andet. Her skal perspektivet vendes til modtagerens synsvinkel med det formål at sikre, at oversættelsen indeholder de begreber og termer, modtageren mest sandsynligt vil søge efter.

En oversættelse af en tekst kan enten læne sig op ad originalen eller flyttes ind målsprogets kulturramme, altså igen enten være afsender- eller modtagerorienteret. Afgørende for den ene eller anden strategi er teksttypen og formålet med oversættelsen. Er der tale om en juridisk tekst, f.eks. en kontrakt, er det vigtigt, at oversættelsen afspejler det juridiske system, en evt. tvist skal afgøres efter. En oversættelse til eksempelvis fransk af en danske kontrakt, hvor der er aftalt dansk værneting, vil derfor være afsenderorienteret og afspejle det danske retssystem.

Teksttype og formål med oversættelsen

Omvendt med en reklametekst. Her er formålet at sælge et produkt, og hvis man f.eks. benytter sig af stilfigurer som rim for at lave et slogan, der er let at huske, er det vigtigere, at oversættelsen har sammen funktion, end at den har sammen indhold. Vi kender i Danmark ”Haribo – den er go” – fra tysk: ”Haribo macht Kinder froh”. En loyal, afsenderorienteret oversættelse ville ikke give nogen god mening på dansk: Haribo gør børn glade ☹.

Skal en oversættelse af en hjemmesidetekst fanges af udenlandske søgemaskiner, bør den være ligeså modtagerorienteret eller funktionel som oversættelsen af reklamesloganet. Det kan så meget vel være, at noget af indholdet eller stilen må ofres. Jo mere konkret en tekst er, jo mindre er ”problemet”. En møtrik er er møtrik, men det er ikke sikkert, at strømforsyningen kører med samme spænding allevegne eller stikkene til stikkontakten er ens. Og når vi taler om virksomhedens visioner, målsætning eller værdier, skal man i høj grad tænke dem ind i en modtagerens kulturelle ramme. Hvordan forholder man sig til f.eks. sundhed, miljø, økologi versus pris? Er det i Tyskland interessant at slå på, at man er et mikrobryggeri eller skulle man hellere fokusere på brygmetoder? Derfor er det i SEO-sammenhæng vigtigere at gøre brug af begreber og termer, der flugter med de ord, den potentielle køber i sin kulturelle ramme taster ind i søgefeltet, end en præcis og loyal beskrivelse af virksomheden og dens historie, på samme måde som øvrige elementer i form af illustrationer, fotos mv. tager udgangspunkt i målsprogets og modtagerens kulturelle ramme i stedet for i aftagerens.